Jump to content
IndiaDivine.org
Sign in to follow this  
Guest guest

Ramanavami - Part 4

Rate this topic

Recommended Posts

Guest guest

ಶà³à²°à³€

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ |

ಸಹಸà³à²°à²¨à²¾à²® ತತà³à²¤à³à²²à³à²¯à²‚ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ |

शà¥à¤°à¥€

राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे ।

सहसà¥à¤°à¤¨à¤¾à¤® ततà¥à¤¤à¥à¤²à¥à¤¯à¤‚ रामनाम वराननॆ ।

à°¶à±à°°à±€

రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |

సహసà±à°°à°¨à°¾à°® తతà±à°¤à±à°²à±à°¯à°‚ రామనామ వరాననె |

“Sree

raama navamiâ€

Ramachandra

born in punarvasu nakshatra on Chaitra Shudda Navami.

Click for Devaranama on Ramachandra Devaru

Ravanaa’s Defeats

 

Rameshwara – English PDF Ramayana Quiz

ರಾಮಾರà³à²˜à³à²¯à²®à²‚ತà³à²°

-

ಕೌಸಲà³à²¯à²¾à²—ರà³à²­à²¸à²‚ಭೂತ ಸದಾ ಸೌಮಿತà³à²°à²¿à²µà²¤à³à²¸à²² |

ಜಾನಕೀಸಹಿತೋ ರಾಮ ಗೃಹಾಣಾರà³à²˜à³à²¯à²‚ ನಮೋಸà³à²¤à³à²¤à³‡ |

ಕೌಸಲà³à²¯à²¾à²¨à²‚ದನೋ ವೀರ ರಾವಣಾಸà³à²°à²®à²°à³à²¦à²¨|

ಸೀತಾಪತೇ ನಮಸà³à²¤à³à²­à³à²¯à²‚ ಗೃಹಾಣಾರà³à²˜à³à²¯à²‚ ನಮೋಸà³à²¤à³à²¤à³‡|

रामारà¥à¤˜à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°

-

कौसलà¥à¤¯à¤¾à¤—रà¥à¤­à¤¸à¤‚भूत सदा सौमितà¥à¤°à¤¿à¤µà¤¤à¥à¤¸à¤² ।

जानकीसहितो राम गृहाणारà¥à¤˜à¥à¤¯à¤‚ नमोसà¥à¤¤à¥à¤¤à¥‡ ।

कौसलà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¤‚दनो वीर रावणासà¥à¤°à¤®à¤°à¥à¤¦à¤¨à¥¤

सीतापते नमसà¥à¤¤à¥à¤­à¥à¤¯à¤‚ गृहाणारà¥à¤˜à¥à¤¯à¤‚ नमोसà¥à¤¤à¥à¤¤à¥‡à¥¤

raamaarGyamantra -

kausalyaagarbhasambhUta sadaa soumitrivatsala |

jaanakIsahitO raama gRuhaaNaarGyam namOstutE |

kausalyaanandanO vIra raavaNaasuramardana|

sItaapatE namastubhyam gRuhaaNaarGyam namOstutE|

This is the

day on which Srimannarayana was incarnated (Seventh incarnation) as Sriramachandra for the Putrakamesti yaaga made by Dasharatha Maharaja @ Ayodhya – for Ravana Kumbakarnaadi daithya samhaara, and sakala punya jeeva uddara. He showed righteous path to human beings to live like. He ruled Ayodhya for 11000 years after finishing 14 years of Vanavasa as per the wishes of his step mother kaikeyi.

 

1. ರಾಮ - ರ + ಆ + ಮ – ರಾಮ. ಮೊದಲೠ‘ರ’, ಕೊನೆಗೆ ‘ಮ’ ಇದೆ. ಮಧà³à²¯à²¦à²²à³à²²à²¿

“ಆ†ಇದೆ.

“ರ†– ರತಿ, ರಮಣ, ಸà³à²– ಎಂಬ ಅರà³à²¥. “ಮ†– ತಿಳà³à²µà²³à²¿à²•à³†.

“ಆ†ಕಾರವನà³à²¨à³ ಈಚೆಗೂ, ಆಚೆಗೂ ಅನà³à²µà²¯à²¿à²¸à²¿à²•à³Šà²³à³à²³à²¬à³‡à²•à³. ಹೊಸà³à²¤à²¿à²²à²²à³à²²à²¿ ಇಟà³à²Ÿ ದೀಪ ಹೇಗೆ

ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಬೆಳಕೠಚೆಲà³à²²à³à²µà³à²¦à³‹ ಹಾಗೆ. ಮಧà³à²¯à²¦à²²à³à²²à²¿à²°à³à²µ ಆಕಾರ ಮೊದಲಿನ ರಕಾರಕà³à²•à³‚,

ಕೊನೆಯ ಮಕಾರಕà³à²•à³‚ ಸೇರà³à²µà³à²¦à³. ಆ ಎಂದರೆ ಒಳà³à²³à³†à²¯ ರ ಎಂದರೆ ಸà³à²– ಮತà³à²¤à³ ಮ – ತಿಳà³à²µà²³à²¿à²•à³† ಉಳà³à²³à²µà²¨à³‡ ರಾಮ. - ( ವಿಶà³à²µà²ªà³à²°à²¿à²¯à²¤à³€à²°à³à²¥à²°à³)

2.

ಸಕಲರ ಮನಸà³à²¸à²¿à²—ೂ ಮà³à²¦ ನೀಡà³à²µà²µà²¨à²¾à²¦à³à²¦à²°à²¿à²‚ದ – ರಾಮ

3. ಸದಾ ಮರಕತಮಣಿಯಂತೆ ನೀಲವರà³à²£à²¨à²¾à²¦à²µà²¨à²¾à²¦à³à²¦à²°à²¿à²‚ದ – ರಾಮ

4. ಸದಾ ರಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದವನಾದà³à²¦à²°à²¿à²‚ದ – ರಾಮ

5. ಸà³à²¤à³à²°à³€à²¯à²°à²¿à²—ೆ ಮನೋರಮನಾದà³à²¦à²°à²¿à²‚ದಲೂ – ರಾಮ

(ಸಂಗà³à²°à²¹à²°à²¾à²®à²¾à²¯à²£)

RAMESHWARA PRATHISTAPANE -

There is a saying “Sriramachandradevaru†made

prathistapane of “Shivalinga†for “Brahmahatyadosha pariharaâ€. Hence, the kshetra was called “Rameshwara†.

But

RAAVANA is not a “brahmana†at all. Why?

Because Raavana’s father “vishravas†was a brahmana. but his mother “Kekasi†was a Rakshasi. Child gets “Mathru Jaathi†(Mathrujaathi: pithurguNa: – ma.Bha.taat. nir). Hence, Raavana

must be Rakshasa not a brahmana.

2. “Samhara†of Raavana is lokakalyana kaarya. That is nothing but punyakarya rather than papa karya.

3. “Sri Ramachandra†is sakala Doshadoora – Saakshath Srihari. Therefore “Brahmahatya†and “Shivalingaprathist aapane†are only Kalpane, not sathya.

4. Shri Raameshwara got prathistapane done by Srirama - was not after the death of “Raavana†but before the nirmana of “Ramasethu†itself. That too to “Brahmahatya dosha parihara†of “Shivaâ€. This can be found in Vadirajaswamigala “Theertha prabandha†and “Sri Vijayeendra swamigala “ShivasarvaswaKandanaâ€.

(Source

– Dr Vyasanakere Prabhanjanachaarya’ s “Sangraha Ramayana†of Sri Narayana Panditachaarya – Page Nos 892, 893 and 894)

——————————————————————————————————-

 

There

is lot of difference in actions by Ramachandra and Krishna.

 

 

In Ramavatara – Sri Ramachandra himself went to the daithyaas and

killed them – went to Vaali’s place and killed him. Went to Ravana’s place and killed him. Whereas in Krishnavatara – The daithyas themselves

came to Krishna and got killed by Krishna – Here poothani, Shakatasura,

Truneekrutha, etc themselves came to him and got killed. In Kamsa’s came even though Krishna went there, he was asked by Kamsa to come there. In Shishupala Dantavaktra’s case also they only came to attack him and got killed. But one must never differenciate between Krishna & Rama

 

In Ramavatara – Sri Ramachandra married only once that is Seethamate – that is the incarnation of Lakshmidevi; whereas in Krishnavatara – Sri Ramachandra married 16108 – Sakshaat Lakshmidevi in the form of Rukmini and Satyabhama and with the sannidhana of Lakshmi in

other 16106 roopaas. Without the sannidhana of Lakshmidevi Krishna would not have married them.

 

In Krishnavatara even though Srikrishna seems like Stree Vallabha, he has done a lot with his upadesha which Raamavatara has not given. Sri Ramachandra showed by his acts to marry only once

which was his pratigne whereas in Krishnavatara, he married just for fulfilling the boon which they had asked.

 

In Ramavatara, Lakshmana had done a lot of punya with the seva of Sriramachandra Devaru and Seethamate. But in Krishnavatara, the same

Lakshmana (Sheshadevaru), came in much before Krishna to set the stage

for his avatara as his elder brother.

 

In

almost all the pictures, he is sketched as a standing figure with an arrow in his right hand, a bow in his left hand. He is always accompanied by Sitadevi, and his brother Lakshmana, and the Mukyaprana Hanumantha devaru to Ramachandra’s feet. He is said to have bluish complexion (neela megha shyama) like Krishnavatara.

 

In Ramavatara while closing his avatara

karya – Sri Ramachandra invited every one to come with him to Moksha, but in Krishnavatara while closing his avatara did not invited any – but

he gave upadesha to Uddava and others and asked them to preach the sajjanaas which will be a way to attain moksha.

 

Sri

Ramachandra is highlighted as maryada purusha - whether it means that Krishna is not maryana purusha?

No, both are one and the same. There is no difference between any avatara of Srihari and his avatara. All are equal. If one tries to find any difference between the different avataraas, it means that Navavidha dwesha. Photo courtesy : Mainly Vadiraj Kulkarni and other friends click for Subscribing Sumadhwaseva SMS "ಮಧà³à²µà²°à²¾à²¯à²° ಕರà³à²£ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಇದà³à²¦à²°à³‡à²¨à³ ಇಲà³à²²à²¦à²¿à²¦à³à²¦à²°à³‡à²¨à³"http://www.sumadhwaseva.com/ ಹರಿಸರà³à²µà³‹à²¤à³à²¤à²®, ವಾಯà³à²œà³€à²µà³‹à²¤à³à²¤à²®, ಪಂಚಭೇದ, ತಾರತಮà³à²¯à²¨à²°à²¹à²°à²¿à²¸à³à²®à²§à³à²µ (9916904341) Narahari Sumadhwa

 

 

The INTERNET now has a personality. YOURS! See your Homepage.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest guest

Hello,

 

Can we know the importance of Panka, Majjige, and Kosambari during Ramanavami.

 

The simple explaination that I know is that, it happens during summer and all these items act as coolants. Can we get a better and more specific explaination?

 

 

 

Rgds,

R.Prashanth

 

 

 

Narahari Sumadhwa <naraharisumadhwaSUMADHWASEVACc: vijayavittala ; VMMP ; jignaasa ; Tuesday, March 23, 2010 19:09:02 Ramanavami - Part 4

 

 

 

ಶà³à²°à³€ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ |ಸಹಸà³à²°à²¨à²¾à²® ತತà³à²¤à³à²²à³à²¯à²‚ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ |

शà¥à¤°à¥€ राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे ।सहसà¥à¤°à¤¨à¤¾à¤® ततà¥à¤¤à¥à¤²à¥à¤¯à¤‚ रामनाम वराननॆ ।

à°¶à±à°°à±€ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |సహసà±à°°à°¨à°¾à°® తతà±à°¤à±à°²à±à°¯à°‚ రామనామ వరాననె |

“Sree raama navamiâ€

Ramachandra born in punarvasu nakshatra on Chaitra Shudda Navami.

Click for Devaranama on Ramachandra Devaru

Ravanaa’s Defeats

Rameshwara – English PDF Ramayana Quiz

ರಾಮಾರà³à²˜à³à²¯à²®à²‚ತà³à²° -ಕೌಸಲà³à²¯à²¾à²—ರà³à²­à²¸à²‚ಭೂತ ಸದಾ ಸೌಮಿತà³à²°à²¿à²µà²¤à³à²¸à²² |ಜಾನಕೀಸಹಿತೋ ರಾಮ ಗೃಹಾಣಾರà³à²˜à³à²¯à²‚ ನಮೋಸà³à²¤à³à²¤à³‡ |ಕೌಸಲà³à²¯à²¾à²¨à²‚ದನೋ ವೀರ ರಾವಣಾಸà³à²°à²®à²°à³à²¦à²¨|ಸೀತಾಪತೇ ನಮಸà³à²¤à³à²­à³à²¯à²‚ ಗೃಹಾಣಾರà³à²˜à³à²¯à²‚ ನಮೋಸà³à²¤à³à²¤à³‡|

रामारà¥à¤˜à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤° -कौसलà¥à¤¯à¤¾à¤—रà¥à¤­à¤¸à¤‚भूत सदा सौमितà¥à¤°à¤¿à¤µà¤¤à¥à¤¸à¤² ।जानकीसहितो राम गृहाणारà¥à¤˜à¥à¤¯à¤‚ नमोसà¥à¤¤à¥à¤¤à¥‡ ।कौसलà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¤‚दनो वीर रावणासà¥à¤°à¤®à¤°à¥à¤¦à¤¨à¥¤à¤¸à¥€à¤¤à¤¾à¤ªà¤¤à¥‡ नमसà¥à¤¤à¥à¤­à¥à¤¯à¤‚ गृहाणारà¥à¤˜à¥à¤¯à¤‚ नमोसà¥à¤¤à¥à¤¤à¥‡à¥¤

raamaarGyamantra -kausalyaagarbhasamb hUta sadaa soumitrivatsala |jaanakIsahitO raama gRuhaaNaarGyam namOstutE |kausalyaanandanO vIra raavaNaasuramardana |sItaapatE namastubhyam gRuhaaNaarGyam namOstutE|

This is the day on which Srimannarayana was incarnated (Seventh incarnation) as Sriramachandra for the Putrakamesti yaaga made by Dasharatha Maharaja @ Ayodhya – for Ravana Kumbakarnaadi daithya samhaara, and sakala punya jeeva uddara. He showed righteous path to human beings to live like. He ruled Ayodhya for 11000 years after finishing 14 years of Vanavasa as per the wishes of his step mother kaikeyi.

1. ರಾಮ - ರ + ಆ + ಮ – ರಾಮ. ಮೊದಲೠ‘ರ’, ಕೊನೆಗೆ ‘ಮ’ ಇದೆ. ಮಧà³à²¯à²¦à²²à³à²²à²¿ “ಆ†ಇದೆ.

“ರ†– ರತಿ, ರಮಣ, ಸà³à²– ಎಂಬ ಅರà³à²¥. “ಮ†– ತಿಳà³à²µà²³à²¿à²•à³†.“ಆ†ಕಾರವನà³à²¨à³ ಈಚೆಗೂ, ಆಚೆಗೂ ಅನà³à²µà²¯à²¿à²¸à²¿à²•à³Šà²³à³à²³à²¬à³‡à²•à³. ಹೊಸà³à²¤à²¿à²²à²²à³à²²à²¿ ಇಟà³à²Ÿ ದೀಪ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಬೆಳಕೠಚೆಲà³à²²à³à²µà³à²¦à³‹ ಹಾಗೆ. ಮಧà³à²¯à²¦à²²à³à²²à²¿à²°à³à²µ ಆಕಾರ ಮೊದಲಿನ ರಕಾರಕà³à²•à³‚, ಕೊನೆಯ ಮಕಾರಕà³à²•à³‚ ಸೇರà³à²µà³à²¦à³. ಆ ಎಂದರೆ ಒಳà³à²³à³†à²¯ ರ ಎಂದರೆ ಸà³à²– ಮತà³à²¤à³ ಮ – ತಿಳà³à²µà²³à²¿à²•à³† ಉಳà³à²³à²µà²¨à³‡ ರಾಮ. - ( ವಿಶà³à²µà²ªà³à²°à²¿à²¯à²¤à³€à²°à³à²¥à²°à³)

2. ಸಕಲರ ಮನಸà³à²¸à²¿à²—ೂ ಮà³à²¦ ನೀಡà³à²µà²µà²¨à²¾à²¦à³à²¦à²°à²¿à²‚ದ – ರಾಮ3. ಸದಾ ಮರಕತಮಣಿಯಂತೆ ನೀಲವರà³à²£à²¨à²¾à²¦à²µà²¨à²¾à²¦à³à²¦à²°à²¿à²‚ದ – ರಾಮ4. ಸದಾ ರಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದವನಾದà³à²¦à²°à²¿à²‚ದ – ರಾಮ5. ಸà³à²¤à³à²°à³€à²¯à²°à²¿à²—ೆ ಮನೋರಮನಾದà³à²¦à²°à²¿à²‚ದಲೂ – ರಾಮ

(ಸಂಗà³à²°à²¹à²°à²¾à²®à²¾à²¯à²£)

RAMESHWARA PRATHISTAPANE -

There is a saying “Sriramachandradevar u†made prathistapane of “Shivalinga†for “Brahmahatyadosha pariharaâ€. Hence, the kshetra was called “Rameshwara†.

But RAAVANA is not a “brahmana†at all. Why?

Because Raavana’s father “vishravas†was a brahmana. but his mother “Kekasi†was a Rakshasi. Child gets “Mathru Jaathi†(Mathrujaathi: pithurguNa: – ma.Bha.taat. nir). Hence, Raavana must be Rakshasa not a brahmana.

2. “Samhara†of Raavana is lokakalyana kaarya. That is nothing but punyakarya rather than papa karya.

3. “Sri Ramachandra†is sakala Doshadoora – Saakshath Srihari. Therefore “Brahmahatya†and “Shivalingaprathist aapane†are only Kalpane, not sathya.

4. Shri Raameshwara got prathistapane done by Srirama - was not after the death of “Raavana†but before the nirmana of “Ramasethu†itself. That too to “Brahmahatya dosha parihara†of “Shivaâ€. This can be found in Vadirajaswamigala “Theertha prabandha†and “Sri Vijayeendra swamigala “ShivasarvaswaKandan aâ€.

(Source – Dr Vyasanakere Prabhanjanachaarya’ s “Sangraha Ramayana†of Sri Narayana Panditachaarya – Page Nos 892, 893 and 894)

——————————————————————————————————-

There is lot of difference in actions by Ramachandra and Krishna.

 

 

In Ramavatara – Sri Ramachandra himself went to the daithyaas and killed them – went to Vaali’s place and killed him. Went to Ravana’s place and killed him. Whereas in Krishnavatara – The daithyas themselves came to Krishna and got killed by Krishna – Here poothani, Shakatasura, Truneekrutha, etc themselves came to him and got killed. In Kamsa’s came even though Krishna went there, he was asked by Kamsa to come there. In Shishupala Dantavaktra’s case also they only came to attack him and got killed. But one must never differenciate between Krishna & Rama

 

In Ramavatara – Sri Ramachandra married only once that is Seethamate – that is the incarnation of Lakshmidevi; whereas in Krishnavatara – Sri Ramachandra married 16108 – Sakshaat Lakshmidevi in the form of Rukmini and Satyabhama and with the sannidhana of Lakshmi in other 16106 roopaas. Without the sannidhana of Lakshmidevi Krishna would not have married them.

 

In Krishnavatara even though Srikrishna seems like Stree Vallabha, he has done a lot with his upadesha which Raamavatara has not given. Sri Ramachandra showed by his acts to marry only once which was his pratigne whereas in Krishnavatara, he married just for fulfilling the boon which they had asked.

 

In Ramavatara, Lakshmana had done a lot of punya with the seva of Sriramachandra Devaru and Seethamate. But in Krishnavatara, the same Lakshmana (Sheshadevaru) , came in much before Krishna to set the stage for his avatara as his elder brother.

 

In almost all the pictures, he is sketched as a standing figure with an arrow in his right hand, a bow in his left hand. He is always accompanied by Sitadevi, and his brother Lakshmana, and the Mukyaprana Hanumantha devaru to Ramachandra’s feet. He is said to have bluish complexion (neela megha shyama) like Krishnavatara.

 

In Ramavatara while closing his avatara karya – Sri Ramachandra invited every one to come with him to Moksha, but in Krishnavatara while closing his avatara did not invited any – but he gave upadesha to Uddava and others and asked them to preach the sajjanaas which will be a way to attain moksha.

Sri Ramachandra is highlighted as maryada purusha - whether it means that Krishna is not maryana purusha?

No, both are one and the same. There is no difference between any avatara of Srihari and his avatara. All are equal. If one tries to find any difference between the different avataraas, it means that Navavidha dwesha.

Photo courtesy : Mainly Vadiraj Kulkarni and other friendsclick for Subscribing Sumadhwaseva SMS "ಮಧà³à²µà²°à²¾à²¯à²° ಕರà³à²£ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಇದà³à²¦à²°à³‡à²¨à³ ಇಲà³à²²à²¦à²¿à²¦à³à²¦à²°à³‡à²¨à³"

 

http://www.sumadhwa seva.com/ ಹರಿಸರà³à²µà³‹à²¤à³à²¤à²®, ವಾಯà³à²œà³€à²µà³‹à²¤à³à²¤à²®,

ಪಂಚಭೇದ, ತಾರತಮà³à²¯à²¨à²°à²¹à²°à²¿à²¸à³à²®à²§à³à²µ (9916904341) Narahari Sumadhwa

 

 

The INTERNET now has a personality. YOURS! See your Homepage.

 

New Email addresses available on

Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.

Hurry before someone else does!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...